Kredietcrisis en de jaarrekening van Nederlandse ondernemingen

R.G.A. Vergoossen, H.J.R. Litjens

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de effecten van de kredietcrisis zoals die naar voren komen in de jaarrekening 2008 van in totaal 99 Nederlandse beursfondsen die niet behoren tot de financiële sector. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal ondernemingen dat niet meer voldoet aan kredietvoorwaarden die zij met banken zijn overeengekomen, belangrijk is toegenomen. Verder laat het onderzoek zien dat de beurswaarde van veel ondernemingen ultimo 2008 ver beneden hun boekwaarde is komen te liggen en dat de afboekingen op de bezittingen van ondernemingen in het boekjaar 2008 zijn gestegen. Ook is in dat boekjaar in vergelijking met het boekjaar daarvoor een toename van de reorganisatiekosten waar te nemen. Dat deze effecten zichtbaar zijn in de jaarrekening betekent dat de reële gevolgen van de kredietcrisis door het management (veranderde inschattingen omtrent de toekomst) zijn doorvertaald in de jaarrekening. Daarbij moet echter rekening worden gehouden met een toegenomen invloed van het management op de weergave van de economische realiteit.
Original languageEnglish
Pages (from-to)276-290
JournalMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2010

Cite this