Kleinpensioenregeling Verdrag Nederland-Duitsland niet in strijd met discriminatieverbod

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

Belanghebbende is inwoner van Nederland. In 2017 heeft belanghebbende onder meer twee Duitse socialezekerheidspensioenen ontvangen van in totaal € 12.697. De inspecteur heeft hiervoor geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend. Hof Arnhem-Leeuwarden (NTFR 2021/3366) heeft dat juist geacht. Op grond van art. 17 lid 2 Belastingverdrag Nederland-Duitsland (de kleinepensioenregeling) heeft Nederland immers de belastingheffing toegewezen gekregen voor pensioenen tot € 15.000. De Hoge Raad onderschrijft dat oordeel. Bij verdragsonderhandelingen mogen staten gewicht toekennen aan overwegingen van doelmatigheid. De verdeling van heffingsbevoegdheid aan de hand van een getalsmatige grens berust op zulke overwegingen van doelmatigheid. Toepassing van de kleinepensioenregeling brengt niet mee dat het discriminatieverbod is geschonden. Verder verbiedt geen rechtsregel dat de rechtspositie van belanghebbende onder het nieuwe verdrag met Duitsland is verslechterd ten opzichte van het vorige verdrag.
Original languageDutch
Article numberNTFR 2022/3516
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht /(NTFR)
Issue number42
Publication statusPublished - 2022

Court cases

TitleNTFR 2022/3516
CourtHoge Raad
Date of judgement14/10/22
ECLI IDECLI:NL:HR:2022:1437

Cite this