Intrekking toezegging naturalisatie, Afstandsverplichting, EU-burger, Staatloosheid, Evenredigheidsbeginsel.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 januari 2022.#JY tegen Wiener Landesregierung.#Prejudiciele verwijzing - Burgerschap van de Unie - Artikelen 20 en 21 VWEU - Werkingssfeer - Afstand van de nationaliteit van een lidstaat met het oog op het verkrijgen van de nationaliteit van een andere lidstaat overeenkomstig de toezegging van laatstgenoemde lidstaat om de betrokkene te naturaliseren - Intrekking van die toezegging om redenen van openbare orde of openbare veiligheid - Evenredigheidsbeginsel - Staatloosheid.#Zaak C-118/20.
Original languageDutch
Article numberJV 2022/44
Pages (from-to)309-323
JournalJurisprudentie Vreemdelingenrecht
Issue number4
Publication statusPublished - 2022

Court cases

TitleJV 2022/44
CourtHof van Justitie EU
Date of judgement18/01/22
ECLI IDECLI:EU:C:2022:34

Cite this