Integrimi Europian i Shqipërisë dhe ekzistenca e institutit të gjakmarrjes' (The European Integration of Albania and the existence of the Institution of Blood Revenge)

J. Milaj

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Original languageEnglish
  Pages (from-to)48-66
  JournalNë kërkim të një horizonti të ri kulturor
  Volume55
  Publication statusPublished - 1 Jan 2006

  Cite this