Integrimi Europian i Shqipërisë dhe ekzistenca e institutit të gjakmarrjes' (The European Integration of Albania and the existence of the Institution of Blood Revenge)

J. Milaj

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)48-66
JournalNë kërkim të një horizonti të ri kulturor
Volume55
Publication statusPublished - 1 Jan 2006

Cite this