Integraal en flexibel omgevingsrecht - droom of drogbeeld?

Ch.W. Backes

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Een belangrijke drijfveer tot ontwikkeling van een Omgevingswet was het scheppen van een integraal en flexibel toetsingskader voor toestemmingsplichtige activiteiten. Het werken met één integraal criterium, bijvoorbeeld 'een duurzame leefomgeving', heeft inderdaad enige toegevoegde waarde, maar dit criterium moet dan wel door specifiekere normen geconcretiseerd worden. De regering wil daarentegen vooralsnog afzien van een dergelijk integraal criterium. Integraliteit en flexibiliteit moeten worden bereikt door de introductie van een niet-generieke afwijkingsmogelijkheid van in beginsel alle normen ('positieve evenredigheid). Een dergelijke afwijkingsmogelijkheid is echter in strijd is met de trias politica, de rechtszekerheid en het beginsel van materiële legaliteit. De regering zit dus op de verkeerde weg.
Original languageDutch
Pages (from-to)347-362
JournalRegelMaat
Volume27
Issue number6
Publication statusPublished - 1 Jan 2012

Cite this