Inspecteur moet Liechtensteinse premies verrekenen zodra deze door Liechtenstein aan SVB of Belastingdienst zijn overgemaakt

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

Dit betreft vier zaken over Rijnvarenden die volgens de Sociale verzekeringsbank (SVB) in Nederland sociaal verzekerd en premieplichtig waren, omdat zij substantieel in Nederland werkten op schepen van een in Nederland gevestigde eigenaar en exploitant, maar die volgens de Rijnvarenden zelf in Liechtenstein verzekerd en premieplichtig waren, omdat hun werkgever daar gevestigd was. Bij de vier conclusies hoort een gemeenschappelijke bijlage (PHR 27 september 2022, nrs. 21/05322, 22/00139, 22/00064 en 22/01270, ECLI:NL:PHR:2022:931) met de voor alle vier de zaken relevante regelgeving en rechtspraak.

Belanghebbende is Nederlandse, woonde in 2016 in Nederland, was toen in dienst bij een in Liechtenstein gevestigde werkgever, en werkte aan boord van een binnenvaartschip in eigendom van een in Nederland gevestigde bv en voorzien van een certificaat ex art. 22 herziene Rijnvaartakte. Op 6 juni 2016 heeft de SVB voorlopig de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving op belanghebbende van toepassing verklaard. Op 16 maart 2018 heeft de SVB een A1-verklaring afgegeven die vermeldt dat op grond van Basisverordening (EG) nr. 883/2004 de Nederlandse socialezekerheidswetgeving op belanghebbende van toepassing was van 20 oktober 2015 tot en met 31 maart 2019. Die verklaring en daarmee de aanwijzing van Nederland is na vergeefs procederen onherroepelijk geworden. Belanghebbende wil vrijstelling van premieheffing volksverzekeringen, hetgeen de inspecteur weigert. Belanghebbende heeft loonstroken van 2016 overgelegd waaruit blijkt dat in Liechtenstein bedragen op haar brutoloon zijn ingehouden.

In geschil is of belanghebbende de in Liechtenstein in 2016 geheven premies kan verrekenen met de in Nederland van haar geheven premies volksverzekeringen.
Original languageDutch
Article numberNTFR 2022/3538
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht /(NTFR)
Issue number43
Publication statusPublished - 2022

Court cases

TitleNTFR 2022/3538
CourtParket bij de Hoge Raad
Date of judgement27/09/22
ECLI IDECLI:NL:PHR:2022:904

Cite this