Implementatie van leefstijlinterventies op de werkvloer

Femke van Nassau, Pauline Goense, Jeroen Deenik

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

r is steeds meer bekend over leefstijlfactoren en evidence-based leefstijlinterventies. Het vervolgens implementeren en borgen van interventies in de dagelijkse praktijk gaat echter niet vanzelf en wordt vaak ervaren als taai en uitdagend. Een geslaagde implementatie is afhankelijk van bepaalde randvoorwaarden, zoals gereedheid van de organisatie(structuren), leiderschap en professionals die met de interventie gaan werken. Verschillende bevorderende en belemmerende factoren spelen hierbij een rol. Deze factoren kunnen worden aangepakt met implementatiestrategieën die het invoeren van een leefstijl­inter­ventie bevorderen, zoals een training, een kartrekker aanstellen en cultuurverandering. Belangrijk hierbij is om ernaar te streven dat de interventie onderdeel wordt van de bestaande werkwijze binnen de organisatie. Het monitoren van belangrijke stappen tijdens de implementatie kan vervolgens helpen om waar nodig bij te sturen. Het doel van dit hoofdstuk is om uitleg en praktische handvatten te geven die kunnen helpen om verschillende fasen van implementatie te herkennen en te doorlopen.
Original languageDutch
Title of host publicationLeefstijlpsychiatrie
EditorsWiepke Cahn, Jeroen Deenik, Jentien Vermeulen
PublisherBohn Stafleu van Loghum
ISBN (Print)9789036827041
Publication statusPublished - 2022

Cite this