Het Voorstel voor een Verordening over een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht, zo gek nog niet?

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Voortbouwend op het DCFR en de Feasibility study uitgevoerd door de door haar aangestelde Expertencommissie publiceerde de Commissie in oktober 2011 een Verordeningsvoorstel betreffende een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (GEKR). Het voorstel betreft de invoering van een zogenaamd optioneel instrument op het gebied van het kooprecht. Na een analyse van het toepassingsgebied van het Verordeningsvoorstel en de wijze waarop het GEKR op een overeenkomst van toepassing kan worden verklaard, wordt het GEKR vergeleken met het consumentenacquis. Tot slot wordt stilgestaan bij de vraag of het GEKR voor de consument, de kmo en de andere ondernemingen een welkome aanvulling vormt op het bestaande recht.
Original languageDutch
JournalNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Issue number5
Publication statusPublished - 1 Jan 2012

Cite this