Het specialiteitsbeginsel. Een verkenning van recente rechtspraak.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)33-47
JournalJurisprudentie Bestuursrecht Plus
Issue number1
Publication statusPublished - 1 Jan 2001

Cite this