Het risico op hypoglykemieën bij sulfonylureumderivaten ten opzichte van metformine in relatie tot nierfunctie en metabolietgroep

Judith van Dalem, Martijn Brouwers, Coen Stehouwer, Andre Krings, Hubertus G. M. Leufkens, Johanna H. M. Driessen, Frank de Vries, Andrea Burden

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Cite this