Het nieuwe institutionele raamwerk voor het openbare accountantsberoep

R.G.A. Vergoossen

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

De Wet toezicht accountantsorganisaties heeft geleid tot grote veranderingen in het institutionele raamwerk waarbinnen het openbare accountantsberoep in Nederland functioneert. Belangrijke wijzigingen zijn de introductie van het publieke toezicht door de Autoriteit Financiële Markten en het gedeeltelijk afschaffen van de zelfregulering van het accountantsberoep. Ook is met de introductie van de Accountantskamer de wettelijke regeling van het tuchtrecht voor accountants ingrijpend herzien. In dit artikel worden de contouren geschetst van het nieuwe institutionele raamwerk langs de lijnen van de trias politica: wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. De regulering van het openbare accountantsberoep heeft geleid tot een gedifferentieerd stelsel van wet- en regelgeving. De aard van de opdracht is bepalend voor de wet- en regelgeving die van toepassing is, dat wil zeggen er is een afweging gemaakt tussen het maatschappelijk belang en de complexiteit van de opdracht enerzijds en het zoveel mogelijk vermijden van onnodige regeldruk anderzijds.
Original languageEnglish
Pages (from-to)98-107
JournalMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2008

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Het nieuwe institutionele raamwerk voor het openbare accountantsberoep'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this