Het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming tegen plannen en programma's getoetst: Over het belang van het Verdrag van Aarhus en het Unierecht

E.J.H. Plambeck

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

91 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage, die een weerslag biedt van de door Lorenzo Squintani gehouden presentatie tijdens de VMR-bijeenkomst op 31 mei 2018, staat de vraag centraal welke eisen het internationaal en Unierecht stellen aan rechtsbescherming tegen plannen en programma’s in het omgevingsrecht, en in hoeverre Nederland daaraan voldoet. Ter beantwoording van deze vraag wordt eerst het Verdrag van Aarhus en de implementatie daarvan in het Unierecht bekeken, waarbij ook de reikwijdte van het begrip ‘plannen en programma’s’ in het EU-milieurecht wordt geschetst. Daarna wordt ingegaan op
de toetsing overeenkomstig het Unierecht en de (on)mogelijkheid van exceptieve toetsing. Dit wordt gevolgd door een analyse van het Nederlandse rechtssysteem, waarna geconcludeerd wordt dat dit rechtssysteem op onderdelen tekort lijkt te schieten, gelet op het internationaal en Unierecht.
Original languageDutch
Pages (from-to)165-171
Number of pages7
JournalTijdschrift voor Omgevingsrecht
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 2018

Cite this