Het burgerlijk procesrecht: een historisch fenomeen met toekomstperspectief

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

230 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
Pages (from-to)841-870
Number of pages29
JournalTijdschrift voor Privaatrecht
Publication statusPublished - 1 Jan 2003

Cite this