Hervorming van strafrecht en strafprocesrecht in de zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de achttiende eeuw: Enkele adviezen van het Hof van Oostenrijks Gelre te Roermond (1756-1777)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

77 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wil de auteur, door middel van een analyse van de adviezen van de raadsheren van het Hof van Gelre, proberen de strafrechtelijke opvattingen van de raadsheren van het Hof van Gelre nader te adstrueren. In het bijzonder zal daarbij aandacht besteed worden aan de vraag of en in hoeverre de voornaamste kenmerken van de klassieke richting in het strafrecht -bescherming van de persoonlijke vrijheid van de burger tegen de overheid, het gelijkheidsideaal, de proportionaliteit van straf en delict en de tendenz tot humanisering van het strafrecht - in deze adviezen herkenbaar zijn. Het artikel verscheen oorspronkelijk in Flittich erforscht und gecolligeert ...Opstellen over Limburgse rechtsgeschiedenis onder redactie van A.M.J.A. Berkvens, A.Fl. gehlen en G.H.A. Venner, Maastricht 1995
Original languageDutch
Title of host publication'Flittich erforscht und gecolligeert...'
Subtitle of host publicationOpstellen over Limburgse rechtsgeschiedenis
EditorsA.M.J.A. Berkvens, A.F.I. Gehlen, G.H.A. Venner
Place of PublicationMaastricht
PublisherWerkgroep Limburgse Rechtgeschiedenis
Pages137-171
Number of pages35
Edition1
ISBN (Print)9789080266810, 9080266817
Publication statusPublished - 1995

Cite this