Herstelrechtvoorzieningen in het (nieuwe) Wetboek van Strafvordering: geen luxe maar noodzaak met het oog op de realisering van een humane rechtspleging

Jacques Claessen*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In deze bijdrage staat het herziene voorstel van wet centraal strekkende tot invoering van een nieuwe Titel – ‘Herstelrechtvoorzieningen’ – in het (nieuwe) Wetboek van Strafvordering. Het wetsvoorstel is in feite een ‘burgerinitiatiefwetsvoorstel’ en is geschreven door een initiatiefgroep bestaande uit medewerkers van de Universiteit Maastricht en Restorative Justice Nederland in samenwerking met een denktank van vele professionals werkzaam in de strafrechtspraktijk, onder wie rechters, officieren van justitie, advocaten, mediators, politiemedewerkers en gevangenispersoneel. De auteur zet in deze bijdrage niet alleen de proeve van wetgeving uiteen, maar plaatst deze ook binnen een passende rechtshistorische context en voorziet haar voorts van zijn persoonlijke commentaar en visie.
Original languageDutch
Number of pages23
JournalPlatform Modernisering Strafvordering
Issue numberJUL-SEP
DOIs
Publication statusPublished - 31 Aug 2018

Keywords

  • Herstelrecht(voorzieningen)
  • Mediation in strafzaken
  • Wetboek van Strafvordering
  • Humane strafrechtspleging
  • Wetsvoorstel

Cite this