Heeft het aansprakelijkheidsrecht (de) toekomst? Bewerking van de slotrede gehouden te Gent op 22 maart 2007 ter gelegenheid van de afsluiting van de XXXIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2006-2007 gewijd aan het thema `Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen'

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)1651-1732
JournalTijdschrift voor Privaatrecht
Publication statusPublished - 1 Jan 2007

Cite this