Handicap, onderwijs en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind

J. Schoonheim

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)131-141
JournalNJCM Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten
Publication statusPublished - 1 Jan 2003

Cite this