GRZ-opname vanuit de thuissituatie na triage door een specialist ouderengeneeskunde: Een pilotstudie

Irma Everink, Jolanda van Haastregt, G.I.J.M. Kempen, Gina A.H.M. Thijssen, Elisabeth Bardelmeijer, Margot de Witte, Jos Schols

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Achtergrond en doel
In deze pilotstudie is nagegaan in hoeverre het uitvoerbaar is om potentiële patiënten
voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in de thuissituatie te laten triëren door een
specialist ouderengeneeskunde in plaats van een geriatrisch assessment door geriater of
internist ouderengeneeskunde of na ziekenhuisopname met triage onder
verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde.
Methoden
Patiënten die in de GRZ werden opgenomen 1) na triage in de thuissituatie door een
specialist ouderengeneeskunde; 2) na geriatrisch assessment door klinisch geriater of
internist ouderengeneeskunde; of 3) na ziekenhuisopname, werden vergeleken wat
betreft leeftijd, geslacht, zelfstandigheid in dagelijks functioneren, opnamediagnose,
ligduur en ontslaglocatie. Daarnaast werden er interviews uitgevoerd met
doorverwijzende huisartsen en de betrokken specialist ouderengeneeskunde.
Resultaten
De drie groepen komen vrij goed overeen wat betreft patiëntkenmerken en
uitkomstmaten. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zien meerwaarde in
deze nieuwe manier van doorverwijzing.
Conclusie
Triage van potentiële GRZ-patiënten in de thuissituatie door een specialist
ouderengeneeskunde lijkt uitvoerbaar. Geadviseerd wordt deze nieuwe triagevorm
binnen een grotere onderzoekspopulatie te evalueren en verder te optimaliseren.
Original languageDutch
Pages (from-to)1-11
Number of pages11
JournalTijdschrift voor Ouderengeneeskunde
Volume6
Publication statusPublished - 2018

Cite this