Griepvaccinatie en sterfte op lange termijn: Follow-up 25 jaar na een RCT bij ouderen

Ruud Verhees*, Carel Thijs, Antonius Ambergen, Geert Dinant, Andre Knottnerus

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

22 Downloads (Pure)

Abstract

Vanuit de hypothese dat griepvaccinatie residuele bescherming biedt tegen griepstammen die later kunnen circuleren, evalueerden we na 25 jaar de langetermijneffecten van een eenmalige griepvaccinatie. Daarvoor gebruikten we de gegevens van een gerandomiseerde placebogecontroleerde trial. Deze trial toonde aan dat griepvaccinatie griep kan voorkomen. Verder gebruikten we de follow-upgegevens van onder andere cbs en gemeentelijke basis-administratie om de totale sterfte en de sterfte aan cardiovasculaire of respiratoire oorzaken onder de trialdeelnemers na 25 jaar te berekenen. Met behulp van regressieanalyses bepaalden we de invloed van leeftijd en comorbiditeit op de langetermijnsterfte. Van 98% van de deelnemers konden we de vitale status op 1 januari 2017 achterhalen. In de groep als geheel was er geen aantoonbaar verschil in langetermijnsterfte tussen de interventiegroep (vaccinatie) en de controlegroep (placebo). Wel is er een mogelijk klinisch relevant effect op langetermijnsterfte bij jongere ouderen.
Original languageDutch
Pages (from-to)16-19
JournalHuisarts en Wetenschap
Volume63
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Cite this