Grenzen voor de EU-wetgever bij het machtigen van Europese agentschappen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

31 Downloads (Pure)

Abstract

Welke bevoegdheden kan de Uniewetgever overdragen aan EU-agentschappen (Europese ZBO's) en welke grenzen dienen hierbij gerespecteerd te worden? Sinds de bestuurlijke verzelfstandigingstendens zich ook op EU-niveau doorzette, vormden deze vragen het voorwerp van debat. Aangezien de Verdragen hier stilzwijgend over zijn, zochten rechtsgeleerden en ook de instellingen houvast in (verouderde) rechtspraak van het Hof van Justitie uit de tijd van de EGKS. In de short selling-zaak heeft het Hof nu voor het eerst zelf antwoord gegeven op deze vragen en dit met betrekking tot een bevoegdheidstoekenning aan de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten.
Original languageDutch
Pages (from-to)123-141
JournalRegelMaat
Volume29
Issue number3
Publication statusPublished - 2014
Externally publishedYes

Cite this