Grenzen aan beleidskeuzes: gerechtvaardigde belangen van achtergestelde groepen mogen niet buitensporig worden geschaad

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

Kern van het geschil tussen werknemer AB en werkgever Olimpiako Athlitiko Kentro Athinon (OAKA) is de Griekse regeling die instelling van een arbeidsreserve mogelijk maakt. Die regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om werknemers voor maximaal 24 maanden in deze arbeidsreserve te plaatsen. De werknemers die hiervoor in aanmerking komen moeten na afloop van de plaatsing recht hebben op een volledig ouderdomspensioen, dus een minimale bijdrageperiode van 35 jaar aan de socialezekerheidsstelsels kunnen laten zien en de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt. Voor de betrokken werknemer betekent de plaatsing een achteruitgang in inkomen tot 60% van het basissalaris alsmede een verrekening van de beëindigingsvergoeding met de gelden die uit die arbeidsreserve zijn ontvangen. AB wordt per 1 januari 2012 in de arbeidsreserve geplaatst en krijgt dus te maken met de achteruitgang in inkomen en het waarschijnlijke verlies van de beëindigingsvergoeding. Hij is het niet eens met de overheveling naar de arbeidsreserve en stelt dat de maatregel een onderscheid maakt op basis van leeftijd zonder dat hiervoor een legitiem doel bestaat en zonder dat de maatregelen passend en noodzakelijk zijn. De Griekse cassatierechter werpt de vraag op of de gronden die in de memorie van toelichting op de instellingswet van de arbeidsreserve zijn genoemd een objectief en redelijk legitiem doel kunnen vormen dat een verschil in behandeling op grond van leeftijd kan rechtvaardigen. Indien dit het geval is, luidt de tweede prejudiciële vraag of de gekozen maatregelen passend en noodzakelijk moeten worden geacht.
Original languageDutch
Article numberTRA 2021/70
Pages (from-to)29-30
JournalTijdschrift Recht en Arbeid
Issue number8
Publication statusPublished - Aug 2021

Court cases

TitleTRA 2021/70
CourtHof van Justitie EU
Date of judgement15/04/21
ECLI IDECLI:EU:C:2021:274
ECLI IDECLI:EU:C:2020:944

Cite this