Gezondheidsbevordering en voortgezet onderwijs: verstandhuwelijk of echte liefde?

N.M.W.M. Boot, P.T. van Assema, B. Hesdahl, M. Leurs, N.K. de Vries

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De aandacht voor schoolgezondheidsbeleid in nederland is gegroeid. Toch is nog weinig implementatie-onderzoek uitgevoerd. Tussen 2002–2006 is in de regio zuidelijk zuid-limburg de schoolslagwerkwijze ontwikkeld, met als afgeleide de landelijke gezonde school methode. Schoolslagadviseurs begeleiden scholen één op één bij het vormgeven van schoolgezondheidsbeleid. Dit onderzoek beschrijft in hoeverre op dit moment sprake is van schoolgezondheidsbeleid in het voortgezet onderwijs in de regio zuid-limburg en welke factoren bevorderend danwel belemmerend zijn bij de implementatie van de schoolslagwerkwijze. Bestaande inzichten over de invoering van vernieuwingen zijn als conceptueel kader gehanteerd. In totaal hebben 59 managementleden, 39 zorgcoördinatoren en 399 docenten, werkzaam bij achttien van de 25 scholen in de regio, een vragenlijst ingevuld. Op achttien scholen zijn groepsinterviews gehouden met de belangrijkste sleutelfiguren. De invoering van schoolgezondheidsbeleid blijkt nog niet optimaal te zijn. Redenen als hoge werkdruk, ontbreken van gezondheidsbevordering als verplichting in de kerndoelen, maar ook redenen gerelateerd aan de schoolslagwerkwijze worden genoemd. Wel voelen scholen zich verantwoordelijk voor de gezondheid van leerlingen. Geconcludeerd wordt dat wanneer meer rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheden binnen het onderwijs, de schoolslagwerkwijze een goede vorm van begeleiding voor het onderwijs kan zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid.
Original languageEnglish
Pages (from-to)127-135
JournalTijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume88
Issue number127
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2010

Cite this