Gezonde netwerken in het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid...

Marleen Bekker, Jan-Kees Helderman, Inge Lecluijze, Maria Jansen, Dirk Ruwaard

Research output: Contribution to journalEditorialAcademicpeer-review

Abstract

In 2015 heeft de universiteit maastricht in samenwerking met de radboud universiteit in opdracht van zonmw een eerste analyse gemaakt van de bestuurlijk-organisatorische aanpak van het nationaal programma preventie alles is gezondheid… het programma markeert een uitbreiding van het beleidsinstrumentarium van het rijksgezondheidsbeleid (regelgeving, financiële prikkels, onderzoek en ontwikkeling) met vrijwillige publiek-private netwerkvorming. Beoogd wordt hiermee de capaciteit voor bewustwording en gedragsverandering te vergroten met als doel bij de burger uiteindelijk een groter gezondheidseffect te realiseren. Snelle effecten kunnen redelijkerwijs niet worden verwacht. Een procesevaluatie met tussentijdse terugkoppeling is in dit stadium meer valide dan een evaluatie van uitkomsten. De probleemstelling in onze studie luidt: hoe functioneert alles is gezondheid… als coördinatie-arrangement om samenhang te creëren in maatschappelijke activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie van diverse actoren in verschillende settings, deze activiteiten uit te breiden naar een maatschappelijke beweging, en daardoor bij te dragen aan een betere borging en verantwoording van het gezondheidsbelang in diverse maatschappelijke settings en een hogere doelmatigheid van de inzet? hierbij vond een eerste analyse plaats op basis van een quick scan van vier gelijksoortige programma’s in binnen- en buitenland, archiefonderzoek bij het ministerie van vws, meeloopdagen met het programmabureau, verkennende gesprekken en interviews met pledgehouders en bureaumedewerkers, en een datascan van alle pledges. In deze bijdrage geven we een theoretische duiding aan dit programma en een eerste impressie op basis van de bevindingen en observaties tot nu toe.
Original languageDutch
Pages (from-to)128–130
JournalTijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume94
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 2016

Cite this