2 Downloads (Pure)

Abstract

Gedurende de tweede helft van het schooljaar 2019/20 is er een (gedeeltelijke) schoolsluiting geweest in het primair onderwijs vanwege de COVID-19-crisis. Dit heeft flinke gevolgen gehad voor de leergroei voor leerlingen in het reguliere basisonderwijs. Eerder1 lieten we zien dat de vertraging in leergroei bij leerlingen met een lage sociaaleconomische status (SES) ongeveer anderhalf keer zo hoog is als bij leerlingen met een hoge SES. Ook lieten we zien dat de vertraging in leergroei voor laagpresterende leerlingen ongeveer twee keer zo groot is als voor hoogpresterende leerlingen. In dit factsheet kijken we of de gevolgen van de schoolsluiting voor deze twee groepen leerlingen versterkt worden als ze ook op een school zitten met relatief veel lage-SES-leerlingen of relatief veel laagpresteerders. Voor de overzichtelijkheid kijken we daarbij uitsluitend naar de leergroei in de Cito-vaardigheidsscores bij rekenen-wiskunde
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Number of pages2
Publication statusPublished - 23 Mar 2021

Publication series

SeriesROA External Reports
SeriesNCO Factsheet
Number4

Cite this