Genome-wide response to antihypertensive medication using home blood pressure measurements: a pilot study nested within the HOMED-BP study

Kei Kamide, Kei Asayama, Tomohiro Katsuya, Takayoshi Ohkubo, Takuo Hirose, Ryusuke Inoue, Hirohito Metoki, Masahiro Kikuya, Taku Obara, Hironori Hanada, Lutgarde Thijs, Tatiana Kuznetsova, Yuichi Noguchi, Ken Sugimoto, Mitsuru Ohishi, Shigeto Morimoto, Takeshi Nakahashi, Shin Takiuchi, Toshihiko Ishimitsu, Takuya TsuchihashiMasayoshi Soma, Jitsuo Higaki, Hideo Matsuura, Tatsuo Shinagawa, Toshiyuki Sasaguri, Tetsuro Miki, Kazuo Takeda, Kazuaki Shimamoto, Michio Ueno, Naohisa Hosomi, Jyouji Kato, Norio Komai, Shunichi Kojima, Kazuhiro Sase, Toshiyuki Miyata, Hitonobu Tomoike, Yuhei Kawano, Toshio Ogihara, Hiromi Rakugi, Jan A. Staessen, Yutaka Imai*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

27 Citations (Web of Science)
Original languageEnglish
Pages (from-to)1709-1721
JournalPharmacogenomics
Volume14
Issue number14
DOIs
Publication statusPublished - Nov 2013

Keywords

  • antihypertensive drugs
  • blood pressure response
  • n genome wide association study
  • home blood pressure
  • personalized treatment

Cite this