Frauduleus verzwegen ontvangsten voor artiestenmakelaarsdiensten zijn inclusief btw

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

CB is een in Spanje woonachtige artiestenmakelaar die namens de Lito-groep met feestcomités onderhandelde over optredens van orkesten. De betalingen die de feestcomités verrichtten voor de optredens waren in contanten en de Lito-groep reikte terzake geen facturen uit. CB was gerechtigd tot 10% van de inkomsten, bedragen die werden uitbetaald in contanten en zonder facturering. Daarnaast hield CB geen boekhouding bij en diende hij geen btw-aangiftes in. De Spaanse belastingdienst is van mening dat de door CB ontvangen bedragen exclusief btw waren, zodat de heffingsgrondslag voor de inkomstenbelasting voor die jaren moest worden berekend op basis van het ontvangen totaalbedrag. Op prejudiciële vragen van de verwijzende Spaanse rechter over de te hanteren maatstaf van heffing voor de btw antwoordt het Hof van Justitie EU dat er van moet worden uitgegaan dat de prijs inclusief btw is. Dit is anders wanneer de belastingplichtigen krachtens het nationale recht de mogelijkheid hebben om de btw niettegenstaande de fraude later door te berekenen en af te trekken.
Original languageDutch
Article numberFED 2021/121
Pages (from-to)19-20
JournalFiscaal Tijdschrift FED
Issue number20
Publication statusPublished - 2021

Court cases

TitleFED 2021/121
CourtHof van Justitie EU
Date of judgement1/07/21
ECLI IDECLI:EU:C:2021:527

Cite this