Formele regels in het civiel procesrecht en 'access to justice', Een analyse van de jurisprudentie van het EHRM op het op art. 6 EVRM gebaseerde begrip `excessief formalisme'

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)59-64
JournalPraktisch Procederen
Publication statusPublished - 1 Jan 2008

Cite this