Follow-up na 2 jaar van kinderen geboren bij 24 weken: EERSTE CIJFERS NA DE ‘RICHTLIJN PERINATAAL BELEID EXTREME VROEGGEBOORTE’

Cornelieke S.H. Aarnoudse-Moens, Monique Rijken, Renate M. Swarte, Peter Andriessen, Henk J. ter Horst, Suzanne M. Mulder-de Tollenaer, Corine Koopman-Esseboom, A.R.C. Laarman, Katerina Steiner, Mark van der Hoeven, René F. Kornelisse, J.J. Duvekot, Nynke Weisglas-Kuperus

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Doel
Sinds 2010 adviseert de nieuwe ‘Richtlijn perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte’ actief beleid bij kinderen die na een zwangerschapsduur van 24 weken geboren worden. Wij onderzochten hoe kinderen van 24 en 25 weken die geboren werden in het eerste jaar nadat de richtlijn verscheen, zich ontwikkeld hadden op 2-jarige leeftijd.

Opzet
Retrospectief nationaal cohortonderzoek.

Methode
De onderzoekspopulatie bestond uit alle kinderen die in Nederland geboren werden in de periode 1 oktober 2010-1 oktober 2011 na een zwangerschapsduur van 24 of 25 weken en die 2 jaar later nog in leven waren. Op de voor prematuriteit gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar ondergingen deze kinderen een algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek, en werd hun cognitief functioneren bepaald op de ‘Bayley scales of infant and toddler development’ (Bayley-III-test). De onderzoeken vonden plaats op de 10 neonatale intensive care units (NICU’s) in Nederland.

Resultaten
Van de 185 extreem vroeggeborenen werden er 166 opgenomen op de NICU. Van de 95 kinderen die op de gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar nog in leven waren, konden er 78 (82%) worden onderzocht. Hun gemiddelde cognitieve score op de Bayley-III-test was 88 (SD: 16). Van de kinderen van 24 weken had 20% milde en 20% matige tot ernstige beperkingen. Van de kinderen geboren na 25 weken had 17% milde en 12% matige tot ernstige beperkingen.

Conclusie
Van de kinderen die na 24 weken zwangerschap geboren werden in het eerste jaar na invoering van actieve opvang en behandeling in Nederland en die op 2-jarige leeftijd nog in leven waren (46%), was ruim de helft zonder beperkingen. Dat is vergelijkbaar met kinderen geboren na 25 weken. Gerekend over alle kinderen van 24 weken bereikte 25% de leeftijd van 2 jaar zonder beperkingen.
Original languageDutch
Article numberD1168
Number of pages6
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume161
Publication statusPublished - 6 Jun 2017

Cite this