Farmacotherapie bij ouderen met persoonlijk­heids­stoornissen: een nieuw aandachtsgebied

Translated title of the contribution: Pharmacotherapy in older adults with personality disorders: a new area of attention

Julie E M Schulkens, Jamila Ibirane, Sebastiaan P J van Alphen, Sjacko Sobczak*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Achtergrond: Farmacotherapie bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen (PS) vormt een nieuw en belangrijk aandachtsgebied. Vooralsnog wordt de symptoomgerichte farmacotherapeutische behandeling van ouderen met PS vormgegeven aan de hand van de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen, die gebaseerd is op onderzoeken bij patiënten met PS tot circa 50 jaar oud. Het ontbreekt aan een richtlijn specifiek voor ouderen.Doel: Het leveren van een beschrijving van patiëntkenmerken: aantal comorbide psychiatrische stoornissen, medicatiegebruik, inclusief polyfarmacie, bij ouderen (≥ 65 jaar) met persoonlijkheidsstoornissen.Methode: Een retrospectieve cross-sectionele dossierstudie (n = 50) binnen een topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen (ambulante setting).Resultaten: Uit de dossierstudie blijkt 1) de ongespecificeerde/andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis en de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) het meest voor te komen, 2) er een trend (geen statistisch significant verschil) te zijn dat patiënten met BPS meer somatische medicatie en psychofarmaca gebruiken en 3) er een trend (geen statistisch significant verschil) te zijn dat polyfarmacie het meest voorkomt bij oudere patiënten met BPS.Conclusie: Het medicatiegebruik in bepaalde subgroepen van ouderen met PS lijkt hoog te zijn. Vervolgonderzoek is essentieel om farmacotherapie bij ouderen met PS te verbeteren.
Translated title of the contributionPharmacotherapy in older adults with personality disorders: a new area of attention
Original languageDutch
Pages (from-to)1-7
Number of pages8
JournalTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume50
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 7 Nov 2019

Keywords

  • Aged
  • Attention
  • Borderline Personality Disorder
  • Cross-Sectional Studies
  • Humans
  • Personality Disorders/drug therapy
  • Retrospective Studies

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Pharmacotherapy in older adults with personality disorders: a new area of attention'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this