Faecaal calprotectin in gezonde premature en a terme neonaten, gezonde kinderen en kinderen met inflammatoire darmziekten

A.C. Nissen, C.E.M. van Gils, P.P.C.A. Menheere, A.M. van den Neucker, M.A.H.B.M. van der Hoeven, Ph. Forget

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
JournalTijdschrift voor Kindergeneeskunde
VolumeSuppl 1
Issue number59
Publication statusPublished - 1 Jan 2003

Cite this