Extern onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van de accountantscontrole

J. Dinant, S.J. Maijoor

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Gebleken is dat het huidige systeem van zelfregulering door accountants onvoldoende waarborgen biedt voor de kwaliteit van de uitvoering van de wettelijke controle. Het vertrouwen van het publiek in het functioneren van de externe accountant en de door hem afgegeven verklaring is geschaad. In dit artikel wordt beschreven op welke wijze onafhankelijk extern toezicht op accountants, zoals voorzien in de Wet toezicht accountantsorganisaties, kan bijdragen aan de kwaliteit van de wettelijke controle en aan het herstel van het publieke vertrouwen. Hierbij is een rol weggelegd voor de door de sector ontwikkelde kwaliteitssystemen. Niet alleen wordt de rol van de beoogde toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten nader toegelicht, maar wordt ook stilgestaan bij de eigen verantwoordelijkheid van de beroepsgroep. Gegeven het beoogde extern onafhankelijk toezicht is dit artikel met name relevant voor een ieder die momenteel betrokken is bij de uitvoering van wettelijke controles.
Original languageEnglish
Pages (from-to)540-544
Number of pages4
JournalMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume79
Issue number11
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2005

Cite this