Explaining discrepancies in self-reported quality of life in frail older people: a mixed-methods study

Anne van der Vorst*, G.A.R. Zijlstra, Nico De Witte, Ruth G. M. Vogel, Jos Schols, G.I.J.M. Kempen, D-SCOPE Consortium

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Onderzoek over (multidimensionale) kwetsbaarheid richt zich veelal op tekortkomingen en het risico op negatieve gevolgen. Kwetsbare ouderen kunnen echter ook positieve uitkomsten ervaren,
zoals een goede kwaliteit van leven (KvL). Om nieuwe, meer positief georiënteerde preventiestrategieën te kunnen ontwikkelen richt dit exploratief onderzoek zich op (a) het identificeren van factoren gerelateerd aan de KvL van kwetsbare ouderen; en (b) het verklaren van verschillen tussen kwetsbare ouderen met respectievelijk een ‘hoge’ en ‘lage’ KvL. Bij dit laatste ligt de focus op het identificeren van sterktes die kwetsbare ouderen met een ‘hoge’ KvL hebben. Kwantitatieve en kwalitatieve data zijn verzameld door middel van semigestructureerde interviews met Vlaamse thuiswonende, kwetsbare ouderen met een hoge (N= 16) en lage KvL (N= 18). De kwantitatieve analyses lieten zien dat de hoge KvL groep ouder was, in mindere mate psychisch kwetsbaar was en een hogere mate van zingeving rapporteerde dan de lage KvL groep. De kwalitatieve analyses wezen uit dat de ouderen in de hoge KvL groep beter omgingen met moeilijkheden, meer gebeurtenissen in het vooruitzicht hadden, meer activiteiten ondernamen en meer tevreden waren met hun sociale netwerk. Concluderend biedt dit exploratief onderzoek handvatten om de KvL van ouderen, ondanks hun kwetsbaarheid, te verhogen.
Translated title of the contributionExplaining discrepancies in self-reported quality of life in frail older people: a mixed-methods study
Original languageDutch
Pages (from-to)174-186
Number of pages13
JournalTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume49
Issue number5
DOIs
Publication statusPublished - Oct 2018

Cite this