EMPLOYABILITY: Literatuurstudie naar theorie en empirie

Ardi Mommers, Annemarie Künn, Peter van Eldert

Research output: Working paper / PreprintWorking paper

813 Downloads (Pure)

Abstract

De voor u liggende literatuurstudie maakt deel uit van een breder onderzoek naar de ‘employability’ van afgestudeerden van Maastricht University. Alvorens de ‘employability’ van deze specfieke groep afgestudeerden in kaart te brengen én de voorspellers van hun succes te analyseren heeft binnen het project een literatuurstudie plaatsgevonden. Dit rapport biedt een overzicht van de literatuur die ingaat op de meest gangbare theorieën van ‘employability’ alvorens een overzicht te geven van meetbare indicatoren en determinanten. Een belangrijke constatering is dat het concept ‘employability’ vele invullingen kent en er vele theoretische modellen over het concept zijn. Niettemin is het empirisch onderzoek naar de effectieve bijdrage van het hoger onderwijs aan de
‘employability’ van hun studenten schaars. Uit een handvol studies blijkt dat er geen duidelijke bevestiging wordt gevonden dat nadruk op ‘employability skills’ tijdens de opleiding invloed heeft op arbeidsmarktuitkomsten op korte termijn. Wel zijn er andere manieren waarop het onderwijs, naast het aanleren van vakspecifieke competenties, ook breder bij kunnen dragen aan de arbeidsmarktkansen van studenten. Zo zijn er op basis van de besproken studies goede aanwijzingen dat het aanbieden van stagemogelijkheden binnen de opleiding of het aanbieden van loopbaanoriëntatie-activiteiten wel
degelijk nuttig kunnen zijn voor het vinden van werk.
Original languageDutch
PublisherROA
Number of pages61
ISBN (Electronic)978-90-5321-554-8
DOIs
Publication statusPublished - 2017

Publication series

SeriesROA Reports
Number002

Cite this