Eigen regie over werkhervatting door verzuimende werknemers

Nicole Hoefsmit, nicolle Boumans, Inge Houkes

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Werkgevers en verzuimprofessionals noemen eigen regievoering door verzuimende werknemers een effectieve manier om werkhervatting te bereiken. Een eenduidige definitie van ‘eigen regievoering’ ontbreekt echter. Het is dus de vraag of men over hetzelfde spreekt. In dit artikel betogen we dat eigen regievoering door verzuimende werknemers bevrediging van hun psychologische basisbehoeften veronderstelt. Dit zijn de behoefte aan autonomie (het meebepalen van hun werkhervatting), competentie (om het werk te kunnen hervatten) en verbondenheid (het ontvangen van werkgeverssteun die aansluit bij de behoeften van de werknemer) (gebaseerd op Deci & Ryan, 1985, 2000, 2008). Hiernaast betogen we dat de Nederlandse Wet Verbetering Poortwachter weliswaar ruimte biedt aan eigen regievoering door verzuimende werknemers, maar dit niet optimaal stimuleert. We baseren ons betoog op bevindingen uit een toegepast promotieonderzoek naar ziekteverzuim en werkhervatting. Op basis van dit betoog komen we tot een advies voor professionals die de eigen regievoeringdoor verzuimende werknemers willen ondersteunen. Tot slot reflecteren we op de toepasbaarheid en haalbaarheid van deze vorm van eigen regievoering.
Original languageDutch
Pages (from-to)71-85
Number of pages15
JournalGedrag & Organisatie
Volume32
Issue number2
Publication statusPublished - Jun 2019

Cite this