Effecten van een probleemgestuurd economisch curriculum

P.G.C. van den Bossche, M.S.R. Segers, D. Gijbels, F.J.R.C. Dochy

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

135 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
Pages (from-to)254-278
JournalTijdschrift voor Hoger Onderwijs
Volumejrg 19
Issue number4 december
Publication statusPublished - 1 Jan 2001

Cite this