Eerstelijnszorg door de ogen van de huisarts: Een internationale studie

S.A. van Dulmen, Florien M. Kruse, Jako Burgers

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De resultaten van een internationaal vergelijkend onderzoek geven inzicht in de visie van huisartsen op de eerstelijns gezondheidszorg. De zorg in Nederland wordt door Nederlandse huisartsen als goed ervaren maar kan op onderdelen worden verbeterd. Hoewel huisartsen tevreden zijn met het uitoefenen van hun beroep, is de ervaren werkdruk hoog. Mede door substitutie van zorg worden zij geacht extra zorgtaken te verrichten, terwijl de randvoorwaarden vaak nog geregeld moeten worden. Door verzoeken van patiënten, het gebrek aan tijd en uit angst voor klachten wordt soms onnodige zorg geleverd. De covid-19-pandemie heeft geleid tot grote aanpassingen in de huisartsenzorg. Hierdoor liggen er kansen om de Nederlandse huisartsenzorg te verbeteren, bijvoorbeeld door digitale hulpmiddelen verder uit te rollen. Dit vereist extra investeringen, zodat huisartsen kwalitatief goede en efficiënte zorg kunnen blijven leveren.
Original languageDutch
Article numberD5419
Pages (from-to)1-7
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume165
Publication statusPublished - 2021

Cite this