Eenheid en verscheidenheid in het contractenrecht: Over het gedetermineerd verleden en de postmoderne toekomst van het privaatrecht

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

109 Downloads (Pure)

Abstract

Dit preadvies stelt de vraag aan de orde of de gedachte van een algemene, en daarmee uniforme en consistente, contractenleer hetzij van klassieke snit, hetzij van moderne auteurs niet inderdaad heeft afgedaan. Die vraag is om twee redenen fundamenteel. In de eerste plaats wordt met de beantwoording ervan inzicht verschaft in het karakter van het huidige contractenrecht zelf. In de tweede plaats is er een rechtstheoretisch belang betrokken bij de gestelde vraag het huidige contractenrecht, met zijn nadruk op consistentie en algemene principes, staat model voor een recht van de grote waarheden.
Original languageDutch
Pages (from-to)10-38
Number of pages29
JournalNederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie
Volume27
Publication statusPublished - 1 Jan 1998

Cite this