Eenheid en verscheidenheid in concernverhoudingen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Concernrelaties vormen sinds jaar en dag een interessante, juridische uitdaging. Experimenten met regelgeving inzake concernrelaties zijn ruim voorhanden: de EU-lidstaten laten verschillende, potentiële aanpakken zien. De materie wordt verder gecompliceerd wanneer meerdere culturen elkaar tegenkomen doordat de dochteronderneming onderdeel uitmaakt van een Europees concern. De Europese commissie heeft de concernproblematiek dan ook een aantal jaren geleden op de agenda gezet. Een van de knelpunten die er nog bestaan is de erkenning van het concernbelang in rechte. Clashes tussen stakeholder- en shareholdermodel binnen een grensoverschrijdende groep lijken - aldus de auteur - vooralsnog onvermijdelijk.
Original languageDutch
Article number2016/75
JournalOndernemingsrecht
Issue number10-11
Publication statusPublished - 2016

Cite this