Een nieuwe belasting op vermogensopbrengst in Nederland

R.E.C.M. Niessen

Research output: Working paper / PreprintWorking paper

39 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage gaat de auteur in op de historische achtergrond van het voorstel voor een integraal vernieuwde Wet op de inkomstenbelasting met betrekking tot de inkomsten uit vermogen en op de problemen die de aanleiding vormen om een radicale wijziging te overwegen. Een belangrijke vraag daarbij is waarom de regering niet een vermogenswinstbelasting voorstelt. Vervolgens worden de voornaamste aspecten van het nieuwe stelsel besproken, alsmede de vraag of dit de gesignaleerde problemen op bevredigende wijze oplost.
Original languageDutch
PublisherUniversiteit Maastricht
Number of pages9
Publication statusPublished - 2000

Cite this