Een Europees recht inzake ongerechtvaardigde verrijking? Over de dogmatiek van het Ontwerp-Gemeenschappelijk Referentiekader

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

79 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
Pages (from-to)93-104
JournalGroninger Opmerkingen en Mededelingen
VolumeXXV
Publication statusPublished - 1 Jan 2008

Cite this