Editorial opinion: Children and Climate change

Translated title of the contribution: Redactionele opinie: Kind en Klimaat

Research output: Contribution to journalEditorialAcademic

Abstract

De vraag rijst of het aangemoedigd moet worden om jonge kinderen te laten optreden voor een rechtsstrijd voor een beter klimaat. Kinderen zouden vrijheid moeten genieten om hun preferenties en prioriteiten te ontwikkelen, waarbij tegelijkertijd onderwijs gericht op het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving een goede plaats verdient (zie bijvoorbeeld de artikelen 14 en artikel 29(1)(e) van het Kinderrechtenverdrag). De constructie van een organisatie die als doelstelling heeft het recht van kinderen en van toekomstige generaties op een goed leefmilieu te beschermen geniet dan ook mijn voorkeur, en het is langs deze weg dat volwassenen het belang van kinderen en toekomstige generaties kunnen trachten te beschermen.
Translated title of the contributionRedactionele opinie: Kind en Klimaat
Original languageDutch
Pages (from-to)387
Number of pages1
JournalMilieu & Recht
Volume5
Publication statusPublished - 2017

Cite this