Economische, Sociale en Culturele Rechten: Een selectieve bibliografie

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

101 Downloads (Pure)

Abstract

De bibliografie bevat een selectie uit het groeiend aantal publicaties op het terrein van de economische, sociale en culturele rechten als onderdeel van het internationale recht inzake de rechten van de mens. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Periode de nadruk ligt op literatuur uit de periode vanaf 1985 tot 1998 die de betrekking heeft op de kentering in het denken over economische, sociale en culturele rechten. Reikwijdte de bibliografie heeft betrekking op het internationale recht inzake de bescherming van economische, sociale en culturele rechten. Wel zal in een afzonderlijk gedeelte aandacht worden besteed aan literatuur die ingaat op de de doorwerking van die rechten in de Nederlandse rechtsorde. Soort document de nadruk ligt op primaire bronnen, boeken, bundels en tijdschriftartikelen; ook zal worden verwezen naar relevante documenten van VN-organen, gespecialiseerde organisaties, alsmede documenten van niet-gouvernementele organisaties. In De Juridische Bibliothecaris, aflevering 1999-1.
Original languageDutch
Number of pages12
JournalDe Juridische Bibliothecaris
Volume1999
Issue number1
Publication statusPublished - 4 Feb 1999

Cite this