Development and Evaluation of Diagnostic Criteria for Vogt-Koyanagi-Harada Disease

Peizeng Yang*, Yuanyuan Zhong, Liping Du, Wei Chi, Ling Chen, Rui Zhang, Meifen Zhang, Hong Wang, Hong Lu, Liu Yang, Wenjuan Zhuang, Yan Yang, Lin Xing, Lei Feng, Zhengxuan Jiang, Xiaomin Zhang, Yuqin Wang, Hui Zhong, Liqiong Jiang, Changlin ZhaoFuzhen Li, Shuang Cao, Xiaoli Liu, Xuan Chen, Yanyun Shi, Weizhong Zhao, Aize Kijlstra

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

32 Citations (Web of Science)
Original languageEnglish
Pages (from-to)1025-1031
Number of pages7
JournalJAMA Ophthalmology
Volume136
Issue number9
DOIs
Publication statusPublished - 1 Sep 2018

Keywords

  • INDOCYANINE GREEN ANGIOGRAPHY
  • CLASSIFICATION CRITERIA
  • CHOROIDAL THICKNESS
  • MANAGEMENT
  • UVEITIS
  • PATIENT
  • UTILITY

Cite this