De vrijheid om over data en informatie te beschikken

Translated title of the contribution: The freedom to control data and 1nformation

Dick van Engelen*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Information wants to be free’, luidt de cyberlibertarische
strijdkreet,1 die vooropstelt dat data en informatie in beginsel
vrij en gratis toegankelijk behoren te zijn. Daar staat tegenover
dat vrije beschikbaarheid van data en informatie – eufemistisch
gezegd – ‘op gespannen voet staat met’ de bescherming
van persoonsgegevens, bedrijfs- en staatsgeheimen en intellectuele
eigendomsrechten. Los van de vraag of de inhoud van
data – ‘datacontent’ – vrij is of dient te zijn, rijst ook de vraag
in hoeverre de vastlegging (c.q. codificatie) van data in een
digitaal bestand door het recht beschermd kan of dient te
worden. Wanneer ik eigenaar kan zijn van een databestand,
zoals ik ook eigenaar kan zijn van een boek, geeft dat ook de
mogelijkheid de toegang tot de inhoud van dat databestand te
controleren. In een tijd waarin data en informatie vooral in
digitale vorm en online beschikbaar zijn, neemt het belang van
de vraag of en in hoeverre de toegang tot data en informatie
gecontroleerd kan en mag worden alleen maar toe.
Translated title of the contributionThe freedom to control data and 1nformation
Original languageDutch
Pages (from-to)308-314
Number of pages6
JournalMaandblad voor Vermogensrecht
Volume2020
Issue number7/8
DOIs
Publication statusPublished - 1 Aug 2020

Cite this