De unus testis-regel voorbij: Een aanbeveling tot herziening van de bewijsminimumregel ex artikel 342 lid 2 Sv in het licht van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

De grootschalige moderniseringsoperatie van het Wetboek van Strafvordering zal
ook het strafrechtelijk bewijsrecht niet onberoerd laten. In het voorliggende wetsvoorstel voor Boek 4 blijft de klassieke bewijsminimumregel van artikel 342 lid 2 Sv in zijn huidige vorm behouden. Door zijn marginale invulling in de jurisprudentie biedt de unus testis-regel echter nog weinig waarborg voor een deugdelijke bewijsbeslissing. Ten behoeve van een beter gewaarborgde waarheidsvinding wordt met deze bijdrage gepleit voor afschaffing van de bewijsminimumregel ex artikel 342 lid 2 Sv en tot invoering van een ambtshalve bewijsmotiveringsplicht voor een unus testis-bewijsconstructie en een codificatie van de eis van dubbele bevestiging.
Original languageDutch
Pages (from-to)636-647
Number of pages12
JournalDelikt en Delinkwent
Volume45
Issue number8
Publication statusPublished - 1 Oct 2020

Cite this