De subsidie nieuwe stijl: Publiek geld verplicht

Jacobine van den Brink, Willemien den Ouden

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

780 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage wordt de juridische normering van de subsidie nieuwe stijl geagendeerd. Gaat het hier werkelijk om andere financieringsinstrumenten dan de subsidie zoals geregeld in artikel 4:21 Awb? Wat is in dat geval hun rechtskarakter? Deze vraag is uiterst relevant voor de rechtspraktijk waarin geschillen over deze financieringsinstrumenten zullen moeten worden beslecht. Maar achter de vraag ‘subsidie of niet’ ligt een fundamentelere vraag. In hoeverre wordt het inzetten van publieke gelden voor maatschappelijke projecten (ook) door het publiekrecht genormeerd of zou dat daardoor moeten worden genormeerd? Welke publiekrechtelijke normen zijn in dat kader (in ieder geval) relevant en hoe kan de toepassing van die normen het best worden gerealiseerd? ‘Publiek geld verplicht’ immers. Maar waartoe precies?
Original languageDutch
Article number2000
Pages (from-to)2888-2897
JournalNederlands Juristenblad
Volume2016
Issue number39
Publication statusPublished - 8 Nov 2016

Keywords

  • subsidie rechtsbescherming

Cite this