De rol van studieloopbaanbegeleiders bij de ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen op het middelbaar beroepsonderwijs

Simone de Poot, Yvonne T.M. Vanneste, Angelique de Rijk, Frans Feron

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Introductieomvangrijk schoolverzuim kan leiden tot uitstroom naar een lager onderwijsniveau of voortijdig schoolverlaten. Beiden hangen sterk samen met gezondheidsproblemen en hogere sterftecijfers. In het huidige onderzoek werd nagegaan hoe studieloopbaanbegeleiders (slb’ers) de begeleiding bij ziekteverzuim van mbo’ers inhoud en vorm geven en waarom ze dat zo doen.methodekwalitatief onderzoek met semigestructureerde interviews, afgenomen bij elf slb’ers werkzaam op drie mbo-scholen in west-brabant.resultatenvolgens slb’ers zijn er drie vormen van ziekteverzuim: verzuim vanwege ziekte, vanwege psychosociale problemen en vanwege ‘niet naar school willen komen’. In de verzuimbegeleiding hanteren slb’ers drie soorten rollen: een controlerende, een structurerende en een empathische rol. Omdat er volgens de slb’ers vaak sprake is van ziekteverzuim vanwege ‘niet naar school willen komen’, wat ze niet legitiem verzuim vinden, hanteren ze vooral een controlerende rol, terwijl ze met deze rol weinig affiniteit hebben. De slb’ers benoemen de randvoorwaarden die volgens hen nodig zijn om de rollen bij ziekteverzuimbegeleiding goed in te kunnen vullen. Deze randvoorwaarden zijn niet specifiek voor bepaalde rollen.conclusieshoewel slb’ers in hun visie op ziekteverzuim onderscheid maken in drie vormen van ziekteverzuim, blijken ze in hun werkwijze vooral onderscheid te maken tussen legitiem en niet legitiem verzuim. Door deze focus op legitimiteit hanteren ze vooral een controlerende rol. Ze voelen zich echter niet prettig bij deze rol en nemen liever een structurerende of een empathische rol op zich. Hierdoor ervaren slb’ers ziekteverzuimbegeleiding als een ambigue taak.
Original languageDutch
Pages (from-to)138–145
JournalTijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume94
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 2016

Cite this