De raadsman bij het politieverhoor, De zaak Brusco v. Frankrijk

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)1187-1189
JournalDelikt en Delinkwent
Publication statusPublished - 1 Jan 2010

Cite this