De Raad van Commissarissen in moeilijke tijden

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In deze bijdrage staat de rol van de raad van commissarissen in crisissituaties centraal. Betoogd wordt dat de raad van commissarissen een belangrijke rol kan en moet spelen in het bewaken van de continuïteit. Het begrip ‘continuïteit’ moet daarbij ruim worden geïnterpreteerd. Ingegaan wordt op de vraag hoe dit idee van de raad van commissarissen als bewakers van de continuïteit
richting kan geven aan hun taakvervulling bij het maken van moeilijke keuzes in crisissituaties. Wanneer het bestuur en de raad van commissarissen in goede tijden duidelijke keuzes hebben gemaakt ten aanzien van de wijze waarop zij invulling geven aan het vennootschappelijk belang, kan dat mede richting geven aan moeilijke keuzes in crisistijd.
Original languageDutch
Pages (from-to)168-178
JournalTijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur
Volume2020
Issue number5
Publication statusPublished - 2020

Cite this