De nieuwe internationale consensus met betrekking tot de ANCA-laboratoriumdiagnostiek bij ANCA-geassocieerde vasculitis

Translated title of the contribution: The novel international consensus on testing of ANCA-laboratory diagnostics in ANCA-associated vasculitis

Jan Damoiseaux, B. Meek, C. Roozendaal

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen (ANCA) vormen een belangrijke bijdrage aan de diagnostiek van kleinevatenvasculitis. De betreffende vasculitiden worden samengevat als ANCA-geassocieerde vasculitis. Sinds 1999 bestaat een internationale consensus over de meest geschikte methode voor de detectie van ANCA in het laboratorium. Het uitgangspunt hierbij is screening met een indirecte immunofluorescentietest op een substraat van neutrofiele granulocyten, indien positief gevolgd door immunoassays specifiek voor antistoffen tegen myeloperoxidase en proteïnase 3. Gedurende de laatste twee decennia zijn de antigeen-specifieke immunoassays sterk verbeterd en is de positie van de indirecte immunofluorescentietest in het algoritme ter discussie komen te staan. Op basis van de resultaten van een multicentrische studie is in 2017 een nieuwe internationale consensus gepubliceerd. In dit artikel worden allereerst de opzet en de resultaten van de multicentrische studie beschreven.
Vervolgens worden de nieuwe aanbevelingen weergegeven met onderbouwing uit de studie. Tenslotte wordt implementatie van de nieuwe consensus in Nederlandse laboratoria bediscussieerd.
Translated title of the contributionThe novel international consensus on testing of ANCA-laboratory diagnostics in ANCA-associated vasculitis
Original languageDutch
Pages (from-to)103-110
JournalNederlands tijdschrift voor allergie, astma en klinische immunologie
Volume2019
Issue number19
Publication statusPublished - 2019

Cite this